Om du låter oss installera luftvärmepump och/eller utföra elinstallationer i din bostad eller fritidsbostad och huset är äldre än fem år så kan vi ansöka om rotavdrag för halva arbetskostnaden.

För mer information besök skatteverket.se

 

 

Information.

Om du har behov av att byta elcentral, elledningar m.m.

 

R- reparation och underhåll

O- ombyggnad

T- tillbyggnad

Då har du rätt till rotavdrag på halva arbetskostnaden.